KEITÄ ME OLEMME JA MITÄ ME TEEMME

Olemme suomalainen incoming-toimisto ja tarjoam-me sujuvat ja hyvin organisoidut kongressi-, kokous-, tapahtuma- ja incentive-palvelut sekä järjestämme ammattitaidolla risteilijöiden retkipalveluja Helsingis-sä ja muualla Suomessa. Yrityksemme on perustettu vuonna 1990 ja olemme lähes 30 vuoden ajan kehit-täneet palvelujamme ja ainutkertaista tarjontaamme. Asiakaskuntamme koostuu pääasiassa Suomeen tu-levista erikokoisista kansainvälisistä ryhmistä ja kong-ressiasiakkaista.

Tarjoamme asiakkaillemme räätälöidyt, modernit ja korkeatasoiset matkailualan palvelut asiakaslähtöi-sesti ja asiakkaan toiveet huomioiden. Ammattitaitoi-nen ja määrätietoinen tiimimme luo jokaiselle ryh-mälle sopivat, persoonalliset ohjelmat, jotka ylittävät asiakkaan odotukset. Innovatiisen ajattelumme ja lämminhenkisen asiakaspalvelumme ansiosta olem-me ansainneet korkeatasoisen DMC-toimiston mai-neemme matkailualalla. Elämyksellisyys, unohtumat-tomat kokemukset ja tilanteen tasalla oleva asiakas-palvelu ovat meille sydämen asia!

​Pyrimme jatkuvasti vahvistamaan asiakassuhteitam-me ja osallistumme aktiivisesti matkailualan kehittä-miseen, kuten kestävän matkailun edistämiseen. Uu-distamme jatkuvasti myös omaa ohjelmatarjontaam-me sekä pidämme yllä kannustavaa työilmapiiriä yri-tyksessämme. ​Koemme verkostoitumisen tärkeäksi ja olemmekin Global DMC Partnersin, Cruise Finlan-din, Finland Convention Bureaun ja Suomen matka-toimistoalan liiton jäseniä.

Ole meihin yhteydessä, kun tarvitset ammattitaitoista ja luotettavaa tapahtuma-, kokous- ja matkailualan yhteistyökumppania.

Ken Nyström, Managing Director

Kaipaatko lisätietoja? Ole meihin yhteydessä.

Voit ottaa meihiin yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeella.

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

NEXT TRAVEL - Your Destination Management Company in Finland and Lapland

Global DMC Partners | Cruise Finland | Finland Convention Bureau | Helsinki Convention BureauAssociation of Finnish Travel Agents

Cruise Lines International Association | Visit FinlandVisit Espoo | Congress Network Finland | DMC Collection

© 2019 by Next Travel Oy | Yksityisyyskäytäntö | Terms and Conditions | Evästekäytäntö | Disclaimer

Osoite: Henry Fordin katu 5 G, 00150 Helsinki Suomi | Puhelin: +358 9 4342 590 | Sähköposti: info@nexttravel.fi

Cookie Settings