KOKONAISVALTAISET KONGRESSIPALVELUT

NEXT – kongressialan asiantuntija

Next Travel on suomalainen PCO, eli kongresitoimisto ja DMC. Suomessa operoivana yritysmatkatoimistona tarjoamme asiakkaillemme kaikki kongressien järjes-tämiseen tarvittavat palvelut lähes 30 vuoden koke-muksella. Räätälöimme sopivan palvelukokonaisuu-den aina tilaisuuskohtaisesti järjestäen vain ne palve-lut, joissa toimikunta tarvitsee apuamme, tai tarjoten kokonaisvaltaisen palvelupaketin hoitaen koko kong-ressin alusta loppuun.

Palveluihimme kuuluvat muun muassa rekisteröinnin hallinta, maksujärjestelyt ja oheisohjelmien suunnit-telu. Myös sopivien kongressitilojen kartoitus ja kil-pailutus ovat osa palvelukokonaisuuttamme. Palve-luihimme kuuluu lisäksi jokaiselle kongressille räätä-löity on-line-rekisteröintijärjestelmä, jonka kautta vie-raat voivat ilmoittautua tapahtumaan, varata majoi-tuksen ja esimerkiksi ostaa lipun illalliselle. Järjestel-män avulla järjestäjä saa yksityiskohtaista ja reaaliai-kaista tietoa ilmoittautumistilanteesta.

Ammattitaitoinen maineemme asiakkaidemme kes-kuudessa on innovatiivisten ideoiden, hyvän asiakas-palvelun ja alan kokonaisvaltaisen tuntemuksen ansi-ota. ​Osaava ja ammattitaitoinen kongressitiimimme, kansainväliset vaatimukset täyttävä otteemme kong-ressijärjestelyihin sekä ymmärryksemme moninaises-ta kongressien maailmasta takaavat korkeatasoiset palvelut asiakkaillemme.

Olemme mukana lukuisissa yhteistyökumppaniver-kostoissa, ja olemme myös Suomen alueen Global DMC Partners -jäsen.

Kongressipalvelumme:

 • Kongressien kaikki järjestelyt ja suunnittelu

 • Suositukset tapahtumapaikoista ja kilpailutus

 • Hotellien kilpailutus ja majoitusjärjestelyt

 • Asiantunteva tapahtumahenkilökunta

 • Rekisteröinti ja tapahtumakohtaiset nettisivut

 • Kuljetukset

 • Tarjoilut ja esiintyjät tapahtumaan

 • Järjestelyjen sujumisen valvonta tapahtumassa

 • Aktiviteettien suunnittelu ja toteutus

 • Budjetin hoito ja maksuliikenteen hallinnointi

 • Tapahtuman raportointi ja tilastointi sekä ennen tapahtumaa että sen jälkeen

Asiakkaan toiveesta myös esimerkiksi:

 • Tapahtuman markkinointimateriaalin tuotanto

 • Abstraktien käsittely

 • Näyttelyjärjestelyt ja posterinäyttelyt

Kongressireferenssimme:
 

2019

 • Terveystaloustieteen päivä, a conference on the field of Health Economics

 • ISTP – International Summit on Teaching Profession

 • CNCA - 6th Annual Meeting

2018

 • Terveystaloustieteen päivä, a conference on the field of Health Economics

 • EFUF 2018

 

2017

 • Terveystaloustieteen päivä, a conference on the field of Health Economics

 • The 30th Annual Symposium of the ESVN-ECVN

 

2016

 • Terveystaloustieteen päivä, a conference on the field of Health Economics

2015

 • Terveystaloustieteen päivä, a conference on the field of Health Economics

 • TS-Forum

 • OECD Public Governance Ministerial Meeting

 • SCANCOS Conference

2014

 • The 16th International Congress on Neutron Capture Therapy ICNCT-16

 • One BSR project - Final conference of EU project

 • Hands On Biobanks conference - HOBB 2014

 

2013

 • NAV Conference

 • Scandinavian Sarcoma Conference

 

2012

 • Nuclear Energy Institute (NEI) & World Nuclear Association (WNA)

Kaipaatko lisätietoja? Ole meihin yhteydessä.

Voit ottaa meihiin yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeella.

 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • LinkedIn - White Circle

NEXT TRAVEL - Your Destination Management Company in Finland and Lapland

Global DMC Partners | Cruise Finland | Finland Convention Bureau | Helsinki Convention BureauAssociation of Finnish Travel Agents

Cruise Lines International Association | Visit FinlandVisit Espoo | Congress Network Finland | DMC Collection

© 2019 by Next Travel Oy | Yksityisyyskäytäntö | Terms and Conditions | Evästekäytäntö | Disclaimer

Osoite: Henry Fordin katu 5 G, 00150 Helsinki Suomi | Puhelin: +358 9 4342 590 | Sähköposti: info@nexttravel.fi

Cookie Settings