KOKONAISVALTAISET KONGRESSIPALVELUT

NEXT – kongressialan asiantuntija

Next Travel on suomalainen PCO, eli kongresitoimisto ja DMC. Suomessa operoivana yritysmatkatoimistona tarjoamme asiakkaillemme kaikki kongressien järjes-tämiseen tarvittavat palvelut lähes 30 vuoden koke-muksella. Räätälöimme sopivan palvelukokonaisuu-den aina tilaisuuskohtaisesti järjestäen vain ne palve-lut, joissa toimikunta tarvitsee apuamme, tai tarjoten kokonaisvaltaisen palvelupaketin hoitaen koko kong-ressin alusta loppuun.

Palveluihimme kuuluvat muun muassa rekisteröinnin hallinta, maksujärjestelyt ja oheisohjelmien suunnit-telu. Myös sopivien kongressitilojen kartoitus ja kil-pailutus ovat osa palvelukokonaisuuttamme. Palve-luihimme kuuluu lisäksi jokaiselle kongressille räätä-löity on-line-rekisteröintijärjestelmä, jonka kautta vie-raat voivat ilmoittautua tapahtumaan, varata majoi-tuksen ja esimerkiksi ostaa lipun illalliselle. Järjestel-män avulla järjestäjä saa yksityiskohtaista ja reaaliai-kaista tietoa ilmoittautumistilanteesta.

Ammattitaitoinen maineemme asiakkaidemme kes-kuudessa on innovatiivisten ideoiden, hyvän asiakas-palvelun ja alan kokonaisvaltaisen tuntemuksen ansi-ota. ​Osaava ja ammattitaitoinen kongressitiimimme, kansainväliset vaatimukset täyttävä otteemme kong-ressijärjestelyihin sekä ymmärryksemme moninaises-ta kongressien maailmasta takaavat korkeatasoiset palvelut asiakkaillemme.

Olemme mukana lukuisissa yhteistyökumppaniver-kostoissa, ja olemme myös Suomen alueen Global DMC Partners -jäsen.

Kongressipalvelumme:

  • Kongressien kaikki järjestelyt ja suunnittelu

  • Suositukset tapahtumapaikoista ja kilpailutus

  • Hotellien kilpailutus ja majoitusjärjestelyt

  • Asiantunteva tapahtumahenkilökunta

  • Rekisteröinti ja tapahtumakohtaiset nettisivut

  • Kuljetukset

  • Tarjoilut ja esiintyjät tapahtumaan

  • Järjestelyjen sujumisen valvonta tapahtumassa

  • Aktiviteettien suunnittelu ja toteutus

  • Budjetin hoito ja maksuliikenteen hallinnointi

  • Tapahtuman raportointi ja tilastointi sekä ennen tapahtumaa että sen jälkeen

Asiakkaan toiveesta myös esimerkiksi:

  • Tapahtuman markkinointimateriaalin tuotanto

  • Abstraktien käsittely

  • Näyttelyjärjestelyt ja posterinäyttelyt

Kongressireferenssimme:
 

2019

  • Terveystaloustieteen päivä, a conference on the field of Health Economics

  • ISTP – International Summit on Teaching Profession

  • CNCA - 6th Annual Meeting

2018

  • Terveystaloustieteen päivä, a conference on the field of Health Economics

  • EFUF 2018

 

2017

  • Terveystaloustieteen päivä, a conference on the field of Health Economics

  • The 30th Annual Symposium of the ESVN-ECVN

 

2016

  • Terveystaloustieteen päivä, a conference on the field of Health Economics

2015

  • Terveystaloustieteen päivä, a conference on the field of Health Economics

  • TS-Forum

  • OECD Public Governance Ministerial Meeting

  • SCANCOS Conference

2014

  • The 16th International Congress on Neutron Capture Therapy ICNCT-16

  • One BSR project - Final conference of EU project

  • Hands On Biobanks conference - HOBB 2014

 

2013

  • NAV Conference

  • Scandinavian Sarcoma Conference

 

2012

  • Nuclear Energy Institute (NEI) & World Nuclear Association (WNA)

Kaipaatko lisätietoja? Ole meihin yhteydessä.

Voit ottaa meihiin yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeella.

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

NEXT TRAVEL - Your Destination Management Company in Finland and Lapland

Global DMC Partners | Cruise Finland | Finland Convention Bureau | Helsinki Convention BureauAssociation of Finnish Travel Agents

Cruise Lines International Association | Visit FinlandVisit Espoo | Congress Network Finland | DMC Collection

© 2019 by Next Travel Oy | Yksityisyyskäytäntö | Terms and Conditions | Evästekäytäntö | Disclaimer

Osoite: Henry Fordin katu 5 G, 00150 Helsinki Suomi | Puhelin: +358 9 4342 590 | Sähköposti: info@nexttravel.fi

Cookie Settings