VASTUULLISUUS JA KESTÄVÄ MATKAILU
Tutustu Next Travelin englannikieliseen kestävän kehityksen raporttiin tästä.
YHTEISKUNTAVASTUU

Me uskomme, että työntekijöidemme tyytyväisyys heijastuu asiakkaisiimme.

Jotta asiakkaamme saavat korkea-luokkaista palvelua ja positiisia kokemuksia,

pidämme huolen, että työntekijämme ovat tyytyväisiä ja kokevat työ-ympäristönsä turvalliseksi. Järjestämme työntekijöillemme erilaisia tapahtumia ja mahdollisuuksia osallistua ret-kille kannustaaksemme yhteisöllisyyttä ja hyvää ja ystävällistä työilmapiiriä. Samalla työntekijämme saavat mah-dollisuuden tutustua laajemmin alaamme ja yritystoimintaamme.

Project Managerimme ovat vastuussa ohjelmien ja palveluiden suunnittelusta ja organisoinnista. Asiakkaidemme toiveet ja erityistarpeet otetaan projektien aikana huomioon ja järjestämme esimerkiksi erikoisruokavalioihin so-pivat tarjoiluvaihtoehdot. Haluamme kiinnittää huomiota myös yhteiskunnallisiin asioihin ja ottaa nämä huomi-oon retki- ja palvelusuunnittelussamme. Tarjoamme esimerkiksi retkiä löytöeläintaloon, missä asiakkaamme saa-vat mahdollisuuden auttaa kodittomia eläimiä.

Olemme myös mukana tukemassa lasten hyvinvointiin ja lääketieteelliseen tutkimukseen keskittyviä organisaa-tioita.

KESTÄVÄ MATKAILU

Kestävä matkailu on yhä tärkeämpää matkailijoille ja matkailualan toimijoille. Myös me haluamme tehdä osam-me maapallomme hyvinvoinnin ja tulevien sukupolvien elämänlaadun ja turvallisuuden säilyttämisen puolesta. Retkipalveluihimme kuuluukiin muun muassa joukko ympäristöystävällisiä retkiä, kuten kävelykierroksia, melon-ta- ja pyöräretkiä. Pidämme myös osaltamme huolen roskien oikeaoppisesta lajittelusta ja luontoretkillä suoje-lemme kasvillisuutta ja eläinten pesimäalueita kulkemalla vain merkittyjä reittejä pitkin.

Yhteistyökumppaneinamme on matkailualan toimijoita ja risteilyvarustamoita, jotka tekevät tärkeää työtä kestä-vän matkailun edistämiseksi muun maussa vähentämällä hiilidioksidipäästöjä ja käytettävän veden määrää sekä etsimällä vaihtoehtoisia materiaaleja muovien tilalle. Me toimimme myös toimistolla kestävän kehityksen peri-aatteita seuraten: käytämme energiatehokkaita lamppuja, suljemme koneet ja valot toimistoaikojen ulkopuolella, kierrätämme metalli-, pahvi-, lasi- ja muovijätteemme sekä käytämme EU Ecolabel -merkittyä toimistopaperia.

Ympäristövaikutustemme minimointi, turvallisen ja miellyttävän työympäristön tarjoaminen sekä työntekijöi-demme terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on meille tärkeää. Teemme työtä myös asiakkaidemme ja yhteis-kunnan hyvinvoinnin eteen. Uudistamme ja parannamme jatkuvasti palvelujamme yhteiskuntavastuun ja kestä-vän matkailun periaatteiden mukaisesti.
Kaipaatko lisätietoja? Ole meihin yhteydessä.

Voit ottaa meihiin yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeella.

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

NEXT TRAVEL - Your Destination Management Company in Finland and Lapland

Global DMC Partners | Cruise Finland | Finland Convention Bureau | Helsinki Convention BureauAssociation of Finnish Travel Agents

Cruise Lines International Association | Visit FinlandVisit Espoo | Congress Network Finland | DMC Collection

© 2019 by Next Travel Oy | Yksityisyyskäytäntö | Terms and Conditions | Evästekäytäntö | Disclaimer

Osoite: Henry Fordin katu 5 G, 00150 Helsinki Suomi | Puhelin: +358 9 4342 590 | Sähköposti: info@nexttravel.fi

Cookie Settings